Правила надання послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

Про надання інформаційно-консультаційних послуг, замовлених на сайті https://tsgrouplviv.webnode.com.ua

  Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Фізичної особи-підприємця Стахіва Тараса Володимировича , ІПН 3213804792 (надалі - "Виконавець і містить всі істотні умови договору про надання інформаційно консультаційних послуг.

  Вчинення будь-якою особою (надалі - "Замовник") дій по замовленню інформаційно-консультаційних послуг за допомогою інтернет-ресурсу https://tsgrouplviv.webnode.com.ua, свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Замовником платежу в рахунок оплати замовленої послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

  Виконавець та Замовник, які разом іменуються "Сторони", а кожен окремо "Сторона", уклали цей публічний договір-оферту (надалі - "Договір") про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1.1. Відповідно до цього Договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику комплексний інформаційно-консультаційний продукт (надалі - "Послуги"), а Замовник зобов'язується його прийняти та оплатити на умовах, визначених цим Договором.

 1.2. До складу Послуг входять інформаційно-консультаційні послуги у сфері туризму та подорожей, які включають в себе: пошук квитків на авіаперевезення за заявкою Замовника, для осіб та за напрямками, вказаних у замовленні; пошук місць в готелях за заявкою Замовника, для осіб та за напрямками, вказаних у замовленні; надання загальної інформації щодо умов надання послуг з перевезень та розміщення в готелях; посередництво, допомога у зборі документів для підготовки та укладання договорів з третіми особами, безпосередніми надавачами послуг; та інші інформаційно-консультаційні послуги.

1.3. Детальна інформація про Послуги розміщується на офіційному веб-сайті: http://tsgrouplviv.webnode.com.ua (надалі - "Веб-сайт"). Послуги та інформація, розміщена на Веб-сайті, можуть відрізнятися.

ІІ. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

2.1. Після ознайомлення з інформацією про умови надання Послуг, Замовник має право на власний розсуд обрати будь-які Інформаційно-консультаційні послуги, розміщені на Веб-сайті, за визначеною на Веб-сайті вартістю за допомогою он-лайн системи доступу, розміщеної на Веб-сайті.

2.2. Вартість Послуг може бути збільшена у випадках: зміни строків Послуг; збільшення транспортних тарифів; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів; різкої зміни курсу національних валют; непередбаченого збільшення вартості проживання, екскурсійного обслуговування в інших випадках, якщо таке збільшення сталося не з вини Виконавця, про що останній зобов'язаний повідомити Замовника.

2.3. Замовлення обраних Послуг здійснюється готівкою або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний банківський рахунок Виконавця або через відкритий web-інтерфейс LiqPay на Веб-сайті.

2.4. В процесі підтвердження обраного замовлення Замовник вказує наступні особисті дані: прізвище, ім'я, по-батькові (згідно паспорта, який буде використовуватися для виїзду за кордон); мобільний телефон; та адреса електронної пошти.

2.5. Замовник підтверджує достовірність особистих даних, наданих Виконавцю, а також даних подорожуючих разом з ним осіб і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

2.6. Перед підтвердженням та оплатою замовлення, Замовник повинен ознайомитись з деталями та програмою подорожі, з вимогами до оформлення виїзних/в'їзних документів та правилами в'їзду до країни тимчасового перебування; умовами перебування в країні тимчасового перебування; характеристикою готелю, у тому числі відомостями про правила тимчасового перебування; умовами обов'язкового страхування; строками і порядком оплати готельного обслуговування; датою і часом початку та закінчення подорожі; ціною і порядком здійснення оплати; характеристикою транспортних засобів, правилами застосування, умовами повернення, скасування або обміну обраної послуги. Зазначена інформація у доступній, наочній формі розміщується у відповідному розділі Веб-сайту.

2.7. Замовник має право оплатити частину Послуг у вигляді авансу, що складає 50% (п'ятдесят)відсотків від встановленої на день замовлення вартості послуги та забезпечує збереження усіх умов замовлення. У випадку сплати авансу, решту вартості послуг Замовник зобов'язаний оплатити протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту внесення передплати та не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку Послуг. Якщо повна оплата не здійснена протягом вказаного строку, то замовлення автоматично скасовується, а сума внесеного авансу - анулюється, без можливості повернення. Факт оплати, означає згоду Замовника з усіма відповідними умовами, правилами та обмеженнями. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець залишає за собою право скасувати пропозицію Послуг та/або відмовити у наданні обраних Замовником Послуг до моменту оплати Замовником підтвердженого замовлення.

2.9. Послуги Виконавця надаються в повному обсязі, за умови повної оплати Замовником відповідних Послуг.

2.10.  Основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзних документів та правила в'їзду до країни тимчасового перебування, а також умови перебування в країні тимчасового перебування розміщені на сайтах відповідних консульських та інших дипломатичних установ, посилання на які знаходяться на Веб-сайті.

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. через Веб-сайт, електронну пошту. Вайбер або інші засоби зв'язку та повідомлення надавати Замовнику усю необхідну інформацію щодо Послуг;

3.1.2. негайно сповіщати Замовника про обставини, що перешкоджають наданню Виконавцем Послуг або сповільнюють їх надання;

3.1.3. сприяти захисту інтересів Замовника у випадку ненадання або неналежного надання Послуг з вини компаній-контрагентів;

3.1.4. призначити відповідальних осіб, які будуть вирішувати питання, пов'язані з виконанням цього Договору.

3.1.5. підтвердити оплату Послуг безготівковим способом шляхом направлення на електронну адресу Замовника листа-повідомлення та/або повідомлення Замовника за телефоном, вказаним останнім при оформленні замовлення;

3.1.6. інформувати Замовника електронною поштою або телефоном у випадку неможливості надати Інформаційно-консультаційні послуги в силу обставин, що не залежать від Виконавця;

3.1.7. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником, не повертає сплачену вартість Інформаційно-консультаційних послуг й компенсацію за моральну шкоду, спричинену внаслідок:

3.1.7.1. несвоєчасної, неповної чи неправильної оплати послуг;

3.1.7.2. несвоєчасного внесення змін чи ануляції замовлення Замовником;

3.1.7.3. помилкових відомостей (неправдивої інформації), зазначеної Замовником при оформленні замовлення, в тому числі помилкових відомостей про осіб, що подорожують разом із Замовником;

3.1.7.4. неявки чи запізнення Замовника (осіб, що з ним подорожують) на встановлені місця збору та відправлення протягом подорожі;

3.1.7.5. недотримання Замовником (особами, що з ним подорожують) встановлених Виконавцем та або перевізником правил поведінки.

3.1.7.6. відсутності у Замовника (осіб, що з ним подорожують) належним чином оформленого закордонного паспорта;

3.1.7.7. зняття Замовника (осіб, що з ним подорожують) з рейсу під час проходження митного і прикордонного контролю, а також за розпорядження місцевої влади чи інших установ, організацій;

3.1.7.8. збитків, що нанесені Замовнику (особам, що з ним подорожують) третіми особами у період подорожі;

3.1.7.9. збереження багажу Замовника (осіб, що з ним подорожують);

3.1.7.10. шкоди, заподіяної здоров'ю, майну, багажу Замовника (осіб, що з ним подорожують), з вини перевізника;

3.1.7.11. збитків, спричинених Замовнику (особам, що з ним подорожують), у випадку відміни рейсу перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів перевізника. Всі претензії, позови, пов'язані з неналежним наданням транспортних послуг, пред'являються безпосередньо Перевізнику, у відповідності з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами морських перевезень пасажирів і багажу;

3.1.7.12. невідповідності наданих послуг необґрунтованим очікуванням Замовника (осіб, що з ним подорожують) і їх суб'єктивній оцінці;

3.1.7.13. неможливості Замовника (осіб, що з ним подорожують) скористатися замовленими послугами із причин порушення правопорядку, заподіяння шкоди (занепокоєння) навколишньому середовищу, оточуючим, в тому числі в результаті перебування Замовника (осіб, що з ним подорожують) в стані алкогольного сп'яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу;

3.1.7.14. невикористання Замовником (особами, що з ним подорожують) послуг з власної ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби. 

3.1.7.15 неявки Замовника у вказаний час на місце збору. В такому разі Виконавець залишає за собою право продовжити виконання програми поїздки та не чекати Замовника. В такому разі Замовник буде змушений самостійно наздоганяти групу або повертатись додому за власний рахунок.

3.2. Замовник зобов'язується:

3.2.1. надавати необхідні документи та інформацію для надання Виконавцем Послуг за цим Договором;

3.2.2. надати Виконавцю список осіб, які подорожують разом із Замовником та необхідну інформацію щодо таких осіб;

3.2.3. оплачувати послуги Виконавця в строки та відповідно до умов, визначених в даному Договорі;

3.2.4. дотримуватись положень цього Договору, вимог чинного законодавства України та законодавства іноземних країн, а також візового режиму, дотримуватись порядку перетину кордонів вимог державних органів, митних органів, авіакомпаній і аеропортів, пов'язаних з організацією авіаперевезень на міжнародних і внутрішніх авіалініях;

3.2.5. нести матеріальну відповідальність за порушення громадського порядку у місцях перебування, транспорті, а також за псування майна у тимчасових засобах розміщення;

3.2.6. не пересуватися поза маршрутом Послуг самостійно, за винятком екскурсійних поїздок, які включені до Програми Послуг, або попередньо погоджені із Виконавцем.3.3. Повернення грошових коштів за невикористані (анульовані, скасовані), з вини Замовника, оплачені Послуги не здійснюється. Будь-яка зміна дат, зміна кількості подорожуючих осіб, зміна кількості номерів готелю, типу номерів готелю є фактичною відмовою від отримання Послуг і вартість Послуг, при цьому, Замовнику не повертається.

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, введення воєнного стану, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов цього Договору і непідконтрольні Виконавцю.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за недотримання безпосередніми постачальниками послуг або їх представниками умов бронювання та правил застосування тарифів, оскільки дані умови і правила знаходяться у винятковому віданні таких постачальників.

4.5. Замовник бере на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних для подорожі документів. Замовнику слід ознайомитися і виконувати всі вимоги країни, до якої він їде щодо оформлення документів, необхідних при виїзді і прибуття, умов оформлення віз, дійсних паспортів, довіреностей чи інших документів для виїзду дітей, правилами вакцинації перед в'їздом і 3 так далі. Виконавець не несе відповідальності за незнання або недотримання Замовником зазначених вимог.

4.6. Спори з виконання цього договору, що виникли з ініціативи Замовника, підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Виконавця з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню на поштову адресу Виконавця. Термін відповіді на претензію 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання претензії Виконавцем.

4.7. Вся інформація, що надається Замовником при бронюванні послуг, має бути правдивою, точною, актуальною та повною. Відповідальність за коректність наданої інформації несе Замовник.

4.8. Виконавець не несе відповідальність за упущену Замовником можливість споживання оплачених Інформаційно-консультаційних послуг, що виникла внаслідок зміни планів Замовника

V. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Замовником своєї згоди з його умовами шляхом натискання кнопки "ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН", біля якої вказано "Реєструючись, я погоджуюся з умовами Договору", та сплати (повної або часткової) вартості послуг, що замовляються на веб-сайті Виконавця. Після виконання Замовником названих двох умов даний Договір вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Замовником та Виконавцем.

5.2. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання всіх зобов'язань Сторонами.

VІ. НАСЛІДКИ ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ

6.1. У випадку, коли Замовник відмовляється від Послуг з будь-яких причин (в т.ч. у випадку неотримання візи), Замовнику повертаються усі сплачені ним кошти, за вирахуванням передплати, встановленої пунктом 2.8 цього Договору;

6.2. Сплачені Замовником грошові кошти не повертаються у наступних випадках:
6.2.1. коли Тур проводиться в період офіційних святкових днів, визначених законодавством України або однієї з країн, що входить до Програми Послуг (Новий Рік, Різдво, Пасха, День Незалежності, травневі свята тощо), незалежно від часу такої відмови;
6.2.2. У випадку відмови Замовника від Послуг менш ніж за 10 (десять) календарних днів до його початку для подорожей по Україні та 30 календарних днів для подорожей за межі України. 6.3. Відмова Замовника повинна бути оформлена письмово у формі заяви. При цьому Сторони домовилися, що заява подається Замовником за формою, встановленою Виконавцем. Дата отримання такої заяви Виконавцем вважатиметься моментом вираження Замовником відмови від Послуг. При цьому, якщо до початку Послуг залишається менше 10 (десяти) календарних днів, сплачена Замовником вартість Послуг йому не повертається.
VІІ. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків по даному Договору, якщо таке невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин, тобто обставин, які знаходяться поза контролем сторін, в тому числі в частині неможливості їх подолання або усунення, і які сторони не могли передбачити при укладенні даного Договору та оформленні замовлення. Серед цих обставин, крім інших: страйки, стихійні лиха, погодні умови, які впливають на надання Послуг, військові дії, розпорядження влади, в тому числі рішення та постанови НБУ щодо обмеження обігу та розрахунків в іноземній валюті, епідемії, терористичні акти або погроза терористичних актів, надзвичайні ситуації, відміна рейсів та зміна умов перевезення, зміна візових режимів, зміна правил перетину кордону (в.ч. в Шенгенській зоні), наплив біженців/переселенців та інші подібні обставини, які перешкоджають здійсненню Послуг.

7.2. Сторона, для якої в зв'язку з дією форс-мажорних обставин склалася ситуація неможливості виконання обов'язків за даним Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про настання вказаних обставин, але не пізніше трьох календарних днів з моменту виявлення факту їх настання. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про вказані обставини позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як причину невиконання своїх обов'язків по даному Договору.

7.3. Факт настання обставин, визначених в пунктах 8.1. та 8.2. цього Договору має бути підтверджений документально.

VІІІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Вся інформація (окрім загальновідомої), яка отримана іншою Стороною в результаті укладення, виконання, припинення тощо цього Договору, в тому числі інформація, яка визнається у відповідності з чинним законодавством як комерційна таємниця, визнається конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, окрім випадків, передбачених чинним законодавством. Використання такої інформації без письмової згоди іншої Сторони заборонене.

8.2. Замовник цим надає згоду Виконавцю на використання отриманої в результаті укладення, виконання, зміни, припинення тощо цього Договору інформації (в т.ч. фото- та відеоматеріалів) з рекламною або подібною метою.

IX. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

9.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії.

9.3. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору і виконується на підставі письмового (на папері) заяви Замовника. В такому випадку, Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Замовника.

9.4. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року № 2297-VI, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються юридичній особі Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

9.5. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових сповіщень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року № 2297-VI Замовнику відомий і зрозумілий.

    ФОП "Стахів Тарас Володимирович"        3213804792
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!